Taller de teatre d’ombres per a escoles d’infantil i primària.

Mitjançant el teatre d’ombres es pretén aportar eines que permetin als mestres treballar des de diferents àrees pedagògiques i segons l’etapa d’aprenentatge dels seus alumnes. Al cicle infantil, utilitzarem els contes populars com a eina d’animació a la lectura.

Educació Infantil i Cicle Inicial

Diversió, imaginació i creativitat són els ingredients idonis que faran d’aquest taller una experiència única per a alumnes i mestres.

Mitjançant els contes tradicionals i el teatre d’ombres, els mestres podran realitzar un treball específic i pautat que engloba uns determinats objectius adequats a les necessitats de cada etapa del desenvolupament.

Els alumnes passaran de ser expectadors d’un conte en teatre d’ombres a manipular els personatges d’un altre conte a l’hora que aprenen, jugant, els conceptes bàsics que els permeterà posteriorment representar un conte popular mitjançant aquest art mil.lenari.

conte De que fa gust la lluna tururuth ombres xineses

La durada i el desenvolupament variarà en funció de les exigències dels mestres, però l’estructura general del taller és la següent:

– Representació per la titellaire.

– Experimentació/joc amb el llum artificial.

– Construcció de titelles d’ombres (opcional)

– Representació d’un conte tradicional proposat a l’aula.

 

 

 

Dossier pedagògic amb el guió dels contes (contactar amb la tallerista).

-En Patufet.

-Els 3 Porquets.

-La Princesa Ratolina.

-La Caputxeta vermella.

-El Cargol i l’Herba de Poniol.

-Les 7 Cabretes i el Llop.

-En Tom i la Gida.

 

JUSTIFICCIÓ

Al cicle infantil el llenguatge oral juga un paper molt important. Escoltant i parlant és com els infants adquireixen la llengua i perfeccionen les habilitats comunicatives; amplien el vocabulari i milloren la comprensió i la sintaxi, aprenen a expressar-se, milloren en fluïdesa.

El teatre d’ombres és un recurs pedagògic òptim ja que permet desenvolupar la creativitat i la imaginació, així com les habilitats manuals i el treball cooperatiu en la creació conjunta de l’obra. És a més una potent eina d’animació a la lectura.

L’espontaneïtat i aproximació que caracteritzen el conte narrat el fa una eina ideal per crear un clima propici per a l’aprenentatge tant de continguts com de valors.

OBJECTIUS DIDÀCTICS:

 Treballar l’escolta activa.

 Treballar la comprensió i la memòria (recordant i reproduint cançons o frases del conte).

 Millorar el llenguatge i les habilitats comunicatives (adquisició de nou vocabulari, pronunciació…)

METODOLOGIA: (Continguts de procediments, normes i valors)

 Captar l’atenció dels alumnes mitjançant la modulació de la veu i l’expressió corporal.

 Fer participar activament els alumnes durant el conte mitjançant cançons i repeticions.

 Motivació: interès en les activitats que es proposen en aquest conte.

 Representació i dramatització del conte de manera vivencial adoptant els diferents papers dels personatges que hi apareixen.

 Respectar els torns de paraula entre els companys.

 Comprendre i recordar de forma global l’argument del conte, així com també el contingut de les frases i el vocabulari específic.

 Esforç per parlar bé i de manera entenedora.

 

Cicle Mitjà i Superior

El propòsit d’aquest taller és aprendre mitjançant el joc-experimentació i gaudir  d’una estona en la qual la imaginació i creativitat son les protagonistes principals.

Taller teatre d'ombres.Tururuth

La durada i el desenvolupament variarà en funció de les exigències dels mestres, però l’estructura general del taller és la següent:

– Representació per la titellaire.

-Introducció història del neixement de teatre d’ombres.

– Experimentació/joc amb el llum artificial.

– Construcció de titelles d’ombres (opcional)

– Creació i representació d’una petita història amb els personatges i decorats creats.

 

Àrea de llenguatge: Literatura popular i d’autor

Àrea d’expressió plàstica: Treball silueta

Àrea ciències: L’objecte i la seva projecció

El teatre d’ombres és un recurs pedagògic òptim ja que permet als alumnes preparar amb autonomia i amb materials senzills i a l’abast, tot tipus d’escenografies. Mitjançant l’experimentació descobreixen diferents aspectes físics com la diferenciació d’un objecte i les diferents manifestacions visuals quan es projecta.

El teatre d’ombres és a més un recurs idoni per expressar pròpies inquietuds amb la creació d’històries. Permet desenvolupar la creativitat i la imaginació, així com les habilitats manuals i el treball cooperatiu en la creació conjunta de l’obra. És a més una potent eina d’animació a la lectura.

OBJECTIUS OPERATIUS:

 Treballar tècniques d’expressió per millorar habilitats de comunicació.

 Conèixer diferents tècniques d’ il·luminació d’escenes.

 Construir titelles d’ombres tradicionals.

 Experimentar diferents possibilitats de projecció d’ombres (objectes, mans, filtres…)

 Crear i representar per grups una petita història en teatre d’ombres.

OBJECTIUS DE PROCEDIMENTS (valors):

 Crear un clima de confiança que els permetin verbalitzar les seves dificultats, angoixes i/o preocupacions, així com millorar les seves habilitats psicosocials.

 Establir pautes de conducta en les que es valora el respecte mutu entre els participants i amb el medi, a més de l’acceptació, l’amistat i la cooperació.

 Crear interès per l’aprenentatge autònom.

 Treballar habilitats per a la resolució de problemes.

METODOLOGIA:

 Participació: implicació en la construcció conjunta de la història.

 Formulació d’hipòtesis.

 Experimentació.

 Utilització d’eines senzilles i materials fàcils de manipular i a l’abast.